Kasidenin ilk beyti

Matla (edebiyat) divan şiirinde, gazel ve kasidenin ilk beytine verilen ad. Matla beyti diğer beyitlerden ayrı olarak kendi arasında redifli ve kafiyeli iki mısradan oluşur. Diğer beyitlerin ikinci mısrası matla beytiyle kafiyeli olmak zorunda değildir. Matlanın kafiyesi genellikle tam veya zengindir. 

Cevap: Matla

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts