Dinsel tören, ayin

Ayin ya da ritüel, genellikle önceden belirlenmiş bazı kurallara göre icra edilen dini tören. Ayinlerde çoğunlukla sembollerden ve ilahi kavramlardan faydalanılır. Genellikle tapınaklarda, özel giysilerle ve bazı dinlerde özel makyajlarla yapılır. Yanlış bir kanı olarak genellikle Hristiyanlığa atfedilir. Türk Tasavvuf istilahatında kullanım alanı mevcuttur.

Cevap: Ritüel

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts