Eski İran’da kullanılan Zerdüşt takviminde yılın 8’ci ayı ve her ayın 10’cu günü

ABAN isim, (farsça âbân) Eski İran takviminde güneş yılının sekizinci ayına verilen ad. Aynı takvimde her ayın onuncu gününün adı: Aban ayı ve aban günüdür, Ruhu şarapla tazeleyecek zaman (Hoca Mes’ud). İran mitolojisinde, aban ayında olacaklara hükmeden demir madeni meleğinin adı. İran hükümdarı Cemşid ve Selçuklu hükümdarı Celâleddin Melikşah zamanlarında kabul edilen güneş takviminde (Celâli takvimi denir), rumi teşrinievvel (ekim), miladi ağustos aylarının karşılığıydı. Bu ayda güneş akrep burcunda olur. Eski İran ve Celâlî takvimlerinde hafta taksimi olmadığı için, ayın her gününün ayrı adları vardı; ayın onuncu gününün adı da aban idi. Aynı kelimenin hem ay, hem gün adı olarak kullanılmasından doğacak karışıklığı önlemek üzere, Farsçada ay için abanmah, gün için abanruz kelimeleri kullanılırdı. Yine Celâlî takvimine göre, baharın ilk ayı olan Ferverdin (Mart) ayının onuncu gününe de âbângâh denir, o gün yağmur yağarsa erkekler, yağmazsa kadınlar için uğurlu sayılırdı. 

Cevap: Aban

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts