Eski Yunan ve Romalıların büyük tapınaklarına verilen ad

Eski Yunan ve Roma’da tüm tanrılara adanan büyük tapınak. Sözcük, Yunanca “pan” (tüm) ve “theos” (tanrı) sözcüklerinden oluşturulmuştur. Günümüzde bazı uluslarda ulusal kahramanların gömüldüğü anıt mezarlara da panteon denilmektedir. Dünyanın en ünlü panteonu, İ.Ö. 27’de Roma’da Agrippa tarafından yaptırılan tapınaktır. Bu yapı, 7. yüzyılda bir Hristiyan tapınağı oldu. Birçok papa ve ünlü ressam Raffaello, burada gömülüdür. XV. Louis tarafından 1780’de Paris’te yaptırılan panteon da ünlüdür. 

Cevap: Panteon

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts