Kategori

Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve ana özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri; nicelik, nitelik, bağıntı, kiplik gibi, bir konuya yükletilebilen sıfatların oluşturdukları en geniş cinslerden her biri. 

Cevap: Ulam-Zümre-Grup-Makule-Bölük-Öğür-Çeşit-Takım

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts