Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan madde

Dizel akaryakıt, halk dilinde sadece dizel diye anılıyor. Bu akaryakıt, dizel motorun üreticisi Rudolf Diesel sayesinde tanındı. Oluşumu diğer petroller gibi olmakla beraber, çeşitli hidrokarbon içermektedir. Benzin ile karşılaştırıldığında, daha yoğun ve yüksek bir kaynama noktasına sahiptir. Dolayısıyla etki derecesi daha yüksektir. Bu durum sayesinde, dizel motorlu araçlar yakıt tüketimi konusunda daha ekonomiktir. En önemli faktör ise, dizelde setan sayısıdır. Bunun için CZ kısaltması kullanılır. Yakıtın ateşlenmesini açıklayan setan sayısıdır. Dizel motorlarda basınçlı hava, silindirin ateşleme bölümüne, tazlik ile püskürtülür. Sonrasında dizel motorunun kendi kendini ateşlemesi ve motorun işlevliğini çözmesi gerçekleşir. Bu sebeple kullanılacak akaryakıt, fazlasıyla yakıcı özelliğe sahip olmalıdır. Setan sayısı tek tip motorlara iletilir. Püskürtme için bekleme alanı olan, daha eski dizel motorlarda, 40 setan sayısı gereklidir. Modern motorlar ise, pompalı püskürtme veya Common-Rail gibi, setan sayısı 50 olan akaryakıta ihtiyaç duyarlar. Dizel aynı zamanda, yağlı ve akışkan hidrokarbon maddeler içerir. Bu maddeler kış aylarında ( düşük derecelerde ) kristalleşip filtreyi tıkayabilirler. Bunun neticesinde motor yürümez hale gelir. Bu durumu engellemek ve önlem almak adına, akaryakıta katkı maddesi ilave etmek gerekir. Kristalleşme 15 derecenin altındaki ısılarda meydana gelir. Bahsi geçen katkı maddeleri çoğu akaryakıt istasyonlarında kış aylarında akaryakıta standart olarak ilave edilmiş durumdadır. 

Cevap: Dizel (Diesel)

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts