Terementi ağacı

Terementi yapışkan bir maddedir. Çeşitli çam ve sakız ağaçlarında bulunur. Kokuludur. Eczacılık, boyacılık ve cilada kullanılır. Fosforla zehirlenmelere karşı hazırlanan panzehirde terementi bulunur. Türkiye’de kızılçam (P.brutia) ve kısmen sarıçam (P.sylvestris) türlerinden elde edilir. Muğla bölgesinde kızılçamdan elde edilmektedir. Eskiden Eskişehir havalisinde sarıçamdan elde edilmekteydi. Terementi bal kıvamında, soluksarı veya yeşilimsi renkli olup, acı lezzettedir. Suda çözünmez. Ancak organik çözücülerde kolaylıkla çözülür. Elde edilmesi: Terementi elde etmek için önce ağaçların mantar kısmı soyulur. Sonra boyuna bir yara açılır ve akabinde bu yaraya eğik gelmek üzere yaralar açılır. Akan reçineli ürün bir kapta toplanır. Bir ağaçtan 1-2 litre terementi elde edilir. Fakat ağaç kesilecekse daha fazla yaralama ile 8-10 litre terementi elde edilebilir. Terementinin % 70’i reçine, % 30’u uçucu yağdır. Bu uçucu yağı elde etmek için terementi ya doğrudan doğruya distillenir, ya su destilasyonuyla yahut da 180 derecede vakumda distillenir. Terementi yağı, mum, kauçuk ve birçok organik maddeyi eritici özelliktedir. Akıcı, yanıcı ve yakıcı bir maddedir. Terementi solunum ve idrar yolları hastalıklarında antiseptik olarak kullanılır. Tahriş edicidir. Boya ve kağıt sanayiinde katkı maddesi olarak kullanılır. Terementi yağ da idrar yollarında antiseptik olarak taş düşürücü ilaçların bileşiminde, kurşun zehirlenmelerinde ve eritici olarak eczacılıkta kullanılır.

Cevap: Meneviş

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts