Amblem

Bir malın ya da bir firmanın ayırt edici simgesi, belirtke, logo. amblem, çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir. Daha geniş tanımıyla “Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen; soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgelerdir”. Kelime kök olarak Fransızca’dan gelmektedir. Bir kuruluşu ya da bir fikri temsil eden görsel simgeye Amblem denir. Kimi zaman simge ile neredeyse eş anlamlı kullanılsa da Amblem daha kesin kurallarla belirlenmiştir ve neyi temsil ettiği de kesin olarak bilinmektedir. Günümüzde ise logo sözcüğü de amblem yerine kullanılır durumdadır. Ancak logo ile amblem aslında farklı şeylerdir ve karıştırılmamalıdır. 

Cevap: Belirtke

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts