Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge

Bordro en basit tanımıyla işverenin iş karşılığında işçiye yaptığı ödemeyi, tüm vergi ve kesintileriyle birlikte gösteren ve işçi çalıştığı sürece periyodik olarak düzenlenen belgedir. 

Cevap: Bordro

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts