Güney batı Afrika’da yaşayan ilkel bir boy

Güneybatı Afrika’da Orange Irmağının kuzeyinde yaşayan bir zenci kavmi. Bu isim, Avrupalı olarak Güney Afrika’ya ilk çıkan Hollandalılar tarafından verildi. Kabileler halinde yaşayan Hotantolar; Kap ve Doğu Hotantolar ile Korana ve Namalar olmak üzere dört boya ayrılırlar. Irki yönden özellikleri, diğer Afrika kabilelerine göre renk bakımından açık olmalarıdır. Boyları ortalama 1.66 m, saçları gür, kalın ve kıvırcıktır. Diğer Afrika kavimlerine nazaran kafa yapıları daha uzun, kulakları da kafalarından daha az ayrıktır. Hayvancılıkla geçinen Hotantolar, tütün ve kenevir ziraati de yaparlar. Aile hayatında en ağır işleri kadınlar görür, buna karşılık erkekten çok kadının sözü geçer. 1904 yılından 1909’a kadar Almanlara karşı savaşan Hotantoların dört boyundan yalnız Namalar, ırki istiklallerini korumuşlar, diğerleri ise beyazlarla karışmışlardır. Avrupalı sömürgecilerin uzun yıllar süren zulmüne maruz kalan Hotanto ırkından günümüze çok az kimse gelebilmiştir. Onlar da Avrupalıların baskısı ile ilkel ata dinlerini terk ederek Hıristiyanlaşmışlardır. 

Cevap: Hotanto

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts