Hidrokarbonun bilimsel adı

Taş kömürü katranından elde edilen en basit aromatik hidrokarbon (C6H6). Benzol de denir. Renksiz, hoş kokulu bir sıvıdır 5°C’ta donar, 80°C’ta kaynar. Yoğunluğu 0,884’tür. Suda az, alkol, eter ve asetonda her oranda çözünür. İyot, kükürt, fosfor gibi maddelerin çözücüsüdür. Yağları, bal mumunu, kauçuğu ve daha birçok organik maddeyi çözer. Kolay alev alır ve isli bir alevle yanar. Karbon sayısına oranla çok az hidrojen içeren benzen molekülünde karbon zincirinin düzgün altıgen biçiminde olduğunu Kekule ortaya koymuş (1865), daha sonra, kromatografi ve spekstroskopi yöntemiyle bu modelin doğruluğu kanıtlanmıştır. Buna göre, benzen halkasındaki karbon bağları özdeş ve bağ açıları 120 derecedir. Bu verilere uyan ve çift bağlar içeren tek bir açık formül bulma olanağı olmadığından, benzen molekülü, iki uç yapılanma arasında sürekli bir rezonans hibrit olarak gösterilir. Bunun anlamı, moleküldeki çift bağların sürekli aynı yerde olmadığı ve altı karbon atomuna eşit şekilde dağıldığıdır. Benzen, doymamış bir hidrokarbon olmasına karşın, belirli bir kararlılık gösterir. Daha çok ornatma (yer değiştirme) tepkimeleri verir. Benzen, benzen türevleri ve birçok aromatik hidrokarbonun ana ham maddesidir. Boya, ilaç, plastik ve patlayıcı madde yapımında geniş kullanım alanı vardır. Çözücü olarak ve benzine karıştırılıp yakıt olarak da kullanılır. 

Cevap: Benzen

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts