Miras bırakan

Ölümü halinde mirası açılan gerçek kişiye, miras bırakan ya da muris adı verilir. Kanuna göre, tüzel kişiler özelliklerinden ötürü muris olamazlar. Bir kimsenin ölümü ya da gaipliği halinde muristen mirasçılarına geçen  tüm mal varlığı ve kişisel hakları mirası oluşturur. Mirasçı ise murisin mirası üzerinde külli halefi olarak hak sahibi olan kişileri tanımlar. Muristen farklı olarak mirasçı gerek ya da tüzel kişi olabilir. Ancak soy bağından kaynaklanan mirasçılık yalnızca gerçek kişiler için mümkündür. Murisin iradesi ile belirlediği mirasçılara iradi mirasçı, kanun hükmü sonucunda mirasçı olan kişilere ise yasal mirasçı, murisin iradesine rağmen kanuni olarak mirasta belli bir payın üzerinde hak sahibi olan mirasçıya ise saklı pay mirasçısı adı verilir. 

Cevap: Muris

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts