Eskiden halkın, İstanbul’daki Fransız ve yabancılara verdiği ad

Eskiden, halkın İstanbul’da yaşayan yabancılara özellikle Fransızlara verdiği bir ad. Kırım Muharebesinden sonra umumiyetle Frenklere de “didon” denilmeye başlanmış ve bilahare sakalı, tavrı ve kıyafeti Frenk’e benzeyen Müslümanlara da didon sakallı didon kıyafetli herif gibi isimler takılmıştır. 

Cevap: Didon

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts