Eskiden Mısır valisi

Mısır’daki Osmanlı valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın torunu İsmail Paşa ve haleflerine verilen ünvan. Sadrazam hakkında da hürmet ifadesi olarak kullanılırdı. Hidiv; Arapçada büyük vezir, baş vezir, hakim demektir. Mısır valileri sadaret payesine haiz oldukları için bu ünvan verilmişti. Sadrazamlar hakkında “hidiv-i efham” kullanıldığı gibi, Mısır valilerine “Hidiv-i Mısr” da denilirdi. Sultan Abdülazizi zamanında Mısır valilerine verilen ünvan. Hıdiv ünvanı ilk olarak 8 Haziran 1867 yılında Sultan Abdülaziz tarafından, Büyük Fuad Paşa’nın isteği üzerine Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu İsmail Paşa’ya verilmiştir. Mısır valileri, 8 Haziran 1867’de İsmail Paşanın Sultan Abdülaziz Handan aldığı fermana dayanarak, 1914’e kadar bu ünvanı taşıdılar. Mısır hidivleri; İsmail Paşa ile oğlu Tevfik Paşa ve torunu İkinci Abbas Hilmi Paşa olmak üzere üç kişidir. 19 Aralık 1914’de Hidivlik son buldu. Hidivin Osmanlı protokolündeki yeri, sadrazam ve şeyhülislam ile eşit olmakla beraber bu ikisinden sonra idi. Aynı toplantıda bulundukları zaman sadrazam ve şeyhülislamdan sonra hıdiv yer alırdı. Hıdiv ünvanı İngilizler tarafından, 19 Aralık 1914 yılında Osmanlılar’dan Mısır’ı almaları sonucunda kaldırılmıştır. 

Cevap: Hidiv

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts