Güney Afrika’ya yerleşmiş Hollanda kökenli sömürgeciler

Güney Afrika’da, Hollanda aslından türemiş sömürgecilere verilen ad. Hollandalıların 1652 de Kap’ta yerleşmelerinden sonra meydana gelen bu topluluk, 1795 yılına kadar Hollandalılar tarafından idare edilmiş, 1806 yılında İngilizlerin eline geçmiştir. Fakat Boer’lar ile İngilizler arasında devamlı anlaşmazlık olmuş, bu anlaşmazlıklar, 1834 yılında İngilizlerin esirliğin kaldırıldığını ilan etmeleri üzerine daha da artmıştır. Bu tarihten başlayarak kitle halinde büyük göçler başlamış, bu göç edenler kuzeyde ve doğuda Natal, Transvaal, Orenje adlarında üç bağımsız Boer Cumhuriyeti kurmuşlardır. Fakat İngilizler Natal’i 1843 te, Orenje ve Transvaai’i 1899-1902 Boer Savaşı (Güney Afrika Savaşı)sırasında ellerine geçirmişlerdir. Boer Savaşı, Transvaal hükümetinin, asker çıkarılmasının durdurulması için İngiltere’ye verdikleri ültimatoma, İngiltere’nin ret cevabı vermesi ile başlamıştır. Transvaal, 11 Ekim 1899 da, Oranje de kısa bir zaman sonra İngiltere’ye savaş ilan etmişlerdir. 1900 yılına kadar süren birinci devrede savaş, Boer’ların lehine devam etmiş; fakat Boer’lar , İngiliz orduları karşısında fazla dayanamamışlardır. Böylece Oranje 24 Mart 1900 de,Transvaal 1 Eylül 1900 de İngiliz sömürgeleri ne katılmıştır. Bu tarihten sonra savaş, çete çarpışmaları şeklinde devam etmişse de bir başarı elde edilememiştir. 1910 tarihinde Güney Afrika Birliği, bir İngiliz dominyonu olarak kurulmuş, bu birlikte Boer’lara İngilizlerle aynı hakları vermiştir.

Cevap: Boerler

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts