Hoşgörü

Karşısındakine, kendisinin benimsemediği düşünce ve duyguları özgürce dile getirme olanağı tanımaya dayanan ve düşüncelerine göre yaşamasını hoş gören tutum ve anlayış. Hoşgörü sabretmek ve katlanmaktan ziyade rahatsız olmadan kabul etme, razı olma durumudur. 

Cevap: Müsamaha-Tolerans

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts