İstihsal

İhtiyaçları karşılamak için kullanılan mal ve hizmetleri meydana getirmek, bir fayda sağlamak veya var olan faydayı artırmak amacıyla yapılan her türlü faaliyete üretim denir. Ekonomik faaliyetlerin temeli ve zenginliğin kaynağı üretimdir. İnsan yaşamının, dolayısıyla toplumsal yaşamın en önemli bölümünü üretim faaliyetleri oluşturur. Çiftçinin buğday üretmesi, bir otomobilin imal edilmesi, bir ilaç endüstrisinde ilaç üretimi yapılması üretime bir örnektir. Mevcut malların yapılarının değiştirilerek yeni, mamul bir mal meydana getirilmesi de üretim olarak kabul edilmektedir. Örneğin, buğdaydan ekmek elde etmek ya da pasta yapmak bir üretim faaliyeti olarak kabul edilmektedir. Mevcut mala yeni bir şekil ve görünüm kazandırmak da bu faaliyetler içerisinde yer alır. Doktorun, öğretmenin, muhasebecinin hizmeti de üretimdir. Üretim faaliyetinin amacı, kaynakların etkin biçimde kullanılmasıyla birlikte insanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri üretmektir. Üretim; yeryüzünden, denizlerden ve atmosferden çıkarılan ham ya da temel maddeleri tüketiciler için uygun bir yer ve zamanda, tüketicilere fayda ve tatmin sağlayıcı biçimlere dönüştürme sürecidir. Malın, fabrikadan en son tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği aşamalar üretimi oluşturur. Üretimde amaç, insan ihtiyaçlarının karşılanması veya tatmin edilmesidir. Bu nedenle mal ve hizmetlerin üretilmesi dışında, depolanması, taşınması ve satılması da insan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olduğu için üretim faaliyeti kapsamına girebilir. Bu açıdan üretim, “insan ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü çaba veya faaliyet” olarak da tanımlanabilir. 

Cevap: Üretim

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts