Mitolojide tanrıların tanrısı zeus’un tapınağının adı

Yunanistan’ın kuzeybatısında, Buthrotum’un güneydoğusunda yer alan antik kent. Homeros’un kahramanları tarafından da tanınan Zeus Tapınağı ve bunun kahini ile ünlenmişti. Zeus kültünün Dodona’daki geçmişi MÖ 1200’lere dayanır. Odysseia’da Odysseus “tanrısal gür yapraklı Meşe’den Zeus’un buyruğunu” öğrenmek için Dodona’ya giderler. Heredotos da bura­daki kahanet ocağının Yunanistan’daki en eski ocak olduğunu söyler. Buradaki kahine resmi işler için değil, daha çok özel meseleler için danışılırdı. Rodoslu Apollonios’un Argonautika adlı destanında yer alan Argo gemisinin kehanette bulunabilme yeteneği de Dodona ile bağlantılıdır, gemi­nin seren direği Dodona’daki Zeus kutsal alanından getirilmiştir. Pynhos’un hükümdarlığı döneminde Dodona krallığın dini merkezi yapıldı ve Naia festi­vali başlatıldı. Kent MÖ 219’da Aitolialıların, MÖ 167’da Romalıların yağma­sına uğramasına rağmen Naia festivali MS 3. yüzyıla kadar devam etti. Tanın­mış bir külte sahip olmasına rağmen görece uzak konumu ve ziyaretçisinin çok olmaması nedeniyle Delphoi’deki tapınak gibi ihtimam görmemiştir. 

Cevap: Dodona

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts