Silah

Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne “Silah” denir. Silah, saldırı veya savunma amacı ile kullanılan düzenek, aygıt ve araçların genel adıdır. Gürz, bıçak, kılıç, mızrak, kargı, kırbaç, yay, cirit, bumerang, kalkan, zırh, mancınık, koçbaşı, hançer, balta, kama ve bunlara benzer pek çok çeşitte silah geliştirildi. Bunların savaşta en yaygın olanı kılıçtı. Meç, şimşir, gaddare, yatağan gibi çeşitleri vardı. Ateşli silahların bulunuşuna kadar yaygın olarak kullanılan diğer bir silah oktu. Mancınık, gülleleri ve büyük okları fırlatmaya yarayan bir aletten çok bir mekanizmaydı. Günümüzde hala kullanılmakta olan kasatura, tüfeğin ucuna takılan dürtücü ve kesici ateşsiz bir silahtır. Koçbaşı, ucunda demir bir koçbaşı bulunan asılı bir kirişten ibarettir. Kale kapılarını yıkmak için kullanılır. 

Cevap: Pusat

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts