Teşebbüs

Ceza hukukunda teşebbüs bir failin suç işlemek üzere harekete kalkışması ancak elinde olmayan nedenlerle sonucu elde edememiş olması halini ifade eder. Kısacası, ceza hukuku anlamında teşebbüs, subjektif anlamda tamamlanmış, ancak objektif anlamda tamamlanmamış bir fiildir. Teşebbüste, fail gönüllü vazgeçmeden farklı olarak neticenin gerçekleşmesi için elinden gelen çabayı göstermekte lakin iradesi dışında bir sebeple suçu tamamlayamamaktadır. Kanun koyucu her nekadar ortada tamamlanmış bir suç olmasa da failin suç işlemeye yönelik bu kastını Türk Ceza Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca yine de cezalandırmakta fakat tamamlanmış bir suça göre daha az ceza vermektedir. 

Cevap: Girişim

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts