Yeni doğan çocuk için kesilen kurban

Yeni doğmuş olan çocuk adına şükür amacıyla kesilen kurbana Akika kurbanı denmektedir. Genelde Akika kurbanı olarak seçilmiş hayvan üzerinde diğer kurbanlardaki şartlar aranır. Bu kurbanı kesmek müstehaptır. Her ne kadar çocuğun büluğ dönemi ne kadar kesiliyor olsa dahi, doğumun 7. gününde kesilebilecek olması daha faziletli görünür. Akika kurbanı kesimi ile beraber bu kurbanın eti ve sütünden kurban sahibi ile beraber her bireyin istifade etmesi mümkün. Burada tercih edilecek hayvanın kurban için elverişli olması yeterlidir. Hem erkek hem de kız çocukları için Akika kurbanı kesimi yapılabilir. Akika kurbanı İslami ibadetlere uygun şekilde yapılmakta ve Allah’a bir adak olarak sunulmaktadır. Böylece çocuğun yetişme döneminde anne babaya olan saygısı ve sevgisinin büyümesi adına, adak anında dua edilir. Bu adak çocuğun doğumu ile birlikte büluğ arasında gerçekleştirilse dahi; daha çok doğumun 7. gününde kesimi yapmak çok daha önemlidir. Akika kurbanı diğer kurban çeşitlerini benzer şekilde şartlara uygun olarak kesilir. İslam ibadetne uygun olarak tüm kurbanlardaki kurallar Akika kurbanı için de geçerlidir. Aradaki fark istek ve amaçtır. Yeni doğmuş olan kız ya da erkek çocuğu için adak amaçlı kesimi gerçekleştirilir. Akika kurbanı kesimi yapılırken anne ya da baba, ‘’Yarabbi, bu benim çocuğumun Akikasıdır. Onun cehennem ateşi içinden kurtuluş fidyesi olarak kabul et.’’ diyerek duayı gerçekleştirir. Bu vesile ile beraber kız veya erkek yeni doğmuş çocuk için gerekli koşulları sağlamış kurban kesimi yapılır. İslam ibadetleri arasında gerilen Akika kurbanı, en önemli ve güzel şartlar arasında yer alır. Bu kurban kesiminin pek çok amacı bulunur. İlk amaç yeni doğmuş kız veya erkek çocuğu için güzel bir adak gerçekleştirmektir. Diğer amacı ise bu vesile ile beraber ihtiyacı olan pek çok kişi için kurbanı paylaşma fırsatıdır. Yani İslam ibadetleri içerisinde bulunan Akika kurbanını hem kurban sahibi hem de diğer herkes tüketebilir. 

Cevap: Akika

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts