Yeniden oluşan doku

Neoplazm kelime anlamı olarak “yeni oluşum” anlamına gelir. Neoplazmlar vücutta çoğalmaları için sinyal kesilse dahi,bağımsız olarak artmaya,büyümeye devam ederler. Bu büyüme amaçsızdır ve konağa yani insana zarar verir.Ayrıca büyümesi ve kanlanması için konağa da ihtiyaç duyar.Bazı neoplazmlar,hormonal desteğe de ihtiyaç duyabilir.Örneğin uterus leiomyomu adındaki bir rahim tümörü, üreme çağında büyürken,menopoz döneminde küçülür. Bu yüzden neoplazm hem benign yani iyi huylu hem de malign yani kötü huylu tümörler için kullanılan bir terimdir. Günümüzde ise daha çok tümör kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılır.Tümör de kelime anlamı olarak şişlik anlamına gelir. Kanser kelimesi ise kötü huylu neoplazmlar için kullanılır.Yani eğer bir tümör,sınırlarını aşıp vücudun farklı yerlerine yayılmaya başladıysa (metastaz), bu artık malign (kötü huylu) bir neoplazmdır. Malign neoplazmlarla (kanser) ilgilenen tıp alanına “onkoloji” adı verilir.Onkolojinin de kendi içinde medikal onkoloji,pediatrik onkoloji,radyasyon onkolojisi,onkolojik cerrahi gibi alt türleri vardır. Biyopsi sonuçlarında “neoplazma rastlanmamıştır” veya “malign neoplazm tanımlanmamış” gibi cümleler hastaların aklını kurcalamaktadır.Neoplazm rastlanmamıştır cümlesi alınan ilgili biyopside herhangi bir tümöral oluşumun olmadığı anlamına gelir.  

Cevap: Neoplazma

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts