Bir cins uzun tüylü av köpeği

Barak – Türk mitolojisinde Kutsal Köpek. Efsanevi bir köpek türü. Tüylü ve çok kıllıdır. Kutlu kabul edilir. Çok hızlı koşar. Kerkes adlı kuş yaşlanınca iki yumurta bırakır. Bu yumurtalardan birinden Barak adlı köpek çıkar. Diğer yumurtadan ise bir kuş yavrusu çıkar. Anadolu da tüylü av köpeklerine de bu ad verilir. Anadolu’da Barak Ata (Barak Baba) adlı bir evliyanın yer alması tesadüfi değildir. Büyük olasılıkla bu isim, bu anlayışın sonucu bir unvan olarak verilmiştir. Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra, sözcük benzerliği nedeniyle “Barak” yerine “Burak” adını geçirmişlerdir. 

Cevap: Barak

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts