Domuza benzeyen bir hayvan

Pekari,  Pekarigiller familyasından bir memeli hayvan. Amerika Kıt’asında yaşar. Domuza benzer, ancak ondan daha küçük boyludur. Gövdesi kalın, bacakları ince, başı iri, burnu sivridir. Uzunluğu 90 cm kadardır. Ormanlarda sürüler halinde yaşar. Köpek dişleri çok sağlamdır. Bu dişler sayesinde kendini düşmanlarından korur. Sırtında pis koku saçan bir salgı bezi vardır. Pekarigiller, Omurgalı hayvanlardan Memeliler sınıfının Çift parmaklılar takımının Geviş getirmeyenler alt takımına giren bir familyası. Amerika Kıt’asında yaşarlar. Domuza benzeyen bu hayvanlar, gececidirler. Arka ayakları üç parmaklıdır. İki türü vardır: Tayassu, göbekli domuz.

Cevap: Pekari

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts