Eski dilde vekiller, bakanlar

Meclis-i Vükela, sadrazam ve nazırlardan oluşan Osmanlı hükumetini temsil eden meclis. Tam olarak ne zaman kurulduğu belli olmayan meclisin, II. Mahmud döneminde nazırlıkların oluşturulmasıyla birlikte Meclis-i Meşveret’in zaman içerisinde dönüşmesiyle ortaya çıktığı sanılmaktadır. 

Cevap: Vükela

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts