Hud Peygamberi dinlemedikleri için tanrı tarafından yok edilen kavim

Peygamberler döneminde kavmi helak olan peygamberler mevcuttur. Bu kavimler, kendilerine gönderilen peygamberleri dinlemedikleri gibi isyana ve sapıklığa yönelmiştir. Ad kavmi, Nuh Peygamber kavminden sonra gelen kavimdir. Hud Peygamber’in kavmidir. Helak olan kavimlerden biridir.  Hz Nuh sonrasında Hud Peygamber, müjdelenmiştir. Hud Peygamber’in kavmine Ad kavmi denmiştir. Hud peygamberi yalanlayarak sapıklığa yönelmiş ve Fussılet ve Kamer surelerinde bahsedildiği gibi şiddetli bir rüzgarla cezalandırılmışlardır. Ad, Hz. Nuh’un torunlarından olan Avs’ın oğlu olmakla birlikte onun kavmine de kendi ismi verilmiştir. Kuran’ı Kerim’deki ayetler dikkate alındığı zaman ad kavminin bulunduğu bölge bugünkü Yemen bölgesi olarak kabul edilmiştir. Kuran’da bilgiler yer almaktadır. Ancak kavmin sapıklıkları ve başına gelenlerin detayları tefsirlerde bulunmaktadır. Allah’ın büyük zenginlikler, sayısız saraylar, güzel eşler verdiği kavimdir. Bu sebeple kibre kapılmış kendilerine gönderilen peygamberi yalanlayarak putlara tapmaya başlamışlardır.  Ad kavminin bulunduğu topraklar oldukça verimli topraklardır. Bu sebeple toprağı ekip biçerek ve ticaret yaparak sayısız zenginliklere sahip olmuşlardır. Sarayları, köşkleri, büyük binaları ve ticarethaneleri vardır. İnsanları beden yapısı olarak oldukça düzgündür. Kadınları oldukça güzel erkekleri ise yakışıklıdır. İri cüsseli, güçlü, uzun boya sahip ayrıca uzun ömürlü insanlar olduklarını söylemek mümkündür. Bu kavim büyük kayaları yontmakta ustaydılar. Bu yontma işiyle evler yaparak, gösterişli binalar meydana getirirlerdi. 

 Binalar zenginliklerinin ölçüsü olmuştur. Ayrıca binaların etrafına zengin bağlar, verimli bahçeler ve havuzlar yaparlardı. Bu zenginlik onlarda kibir alametini ortaya çıkardı. İnsanlara zulüm etmeye, sapkınlıklar çıkarmaya başladılar. Ayrıca yontma yeteneklerini kullanarak putlar yaptılar. Kendi yaptıkları putlara taparak Nuh tufanından sonra putperestliği çıkarak ilk kavim olmuştur.  Ad kavmi zenginliklerini ve Allah’ın verdiği nimetleri şükürle karşılamak yerine azgınlığı seçmiştir. Zalimlikler yapmaya, insanlara eziyet etmeye, mazlumları ezmeye başlamışlardır. Güçsüz ve zayıf insanları yüksek binalardan atarak acımasızca cezalandırıyorlardı. Kendi yaptıkları putlara taparak Nuh tufanından sonra putperestliği çıkaran kavim oldu. Zenginliklerinin kibrine kapılarak kendilerine gönderilen peygamber olan Hud’u yalanladılar. Bu sebeple Allah onları cezalandırarak helak etti. Ad kavminin helak olduğu Kuran’ı Kerim’de pek çok ayette geçmektedir. Allah tarafından cezalandırılarak yok edilmiş kavimdir. 

Cevap: AD

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts