İsayı yakalatan havari

Yahuda veya Hristiyanlar’ın söylemiyle Yahuda İşkariyot (ölüm y. MS 30/34), birinci yüzyılda Yahudiler’in yaşadığı Yahudiye eyaletine, İsa’yı öldürmek için gelmiş Roma lejyonlarına, para karşılığı İsa’nın saklandığı yeri söyleyen Yahudi havari ve din adamı. Romalılar, İsa’yı çarmıha gerip öldürdükten sonra, yaptığı hainlikten ötürü pişmanlık duymuş, vicdan azabı çekmiş ve en sonunda kendini asarak intihar etmiştir. Geleneksel Hristiyan görüşüne göre, sadece 30 gümüş dinar karşılığı İsa’nın yerini Romalılar’a söylemiş. Yehuda’nın ardından On iki Havari arasındaki yerine diğer havarilerce Matthias getirilir. Yehuda (Judas), Son Akşam Yemeğinden sonra İsa’yı 30 gümüş karşılığında Sanhedrin adı verilen meclise bildirmesi ve onu öperek ele vermesi nedeniyle Judas adı ve öpüşü ihanet sözcüğüyle eş anlamlı kullanılır olmuştur. 2006 yılında National Geographic Society tarafından yaklaşık 1800 yıl önce yazılmış “Yehuda’nın Müjdesine” ulaşılmıştır. 

Cevap: Yahuda

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts