Kazaklarda seçimle gelen başkan

Ataman veya Otaman, bölgesel kullanım olarak Vataman, Kazak, eski Türk – Moğol, Haidamaka ve Ukrayna Halk Ordusu’nun liderlerine verilen unvan. Rusya İmparatorluğu Kazak ordularının üst askeri komutanların resmi adı olarak kullanıldı. Rusça olarak ilk kullanımı Moğol Altın Ordu Devleti’ne bağlı Rus prensliklerinde görülmektedir. Daha sonra bu unvan kullanılmaya devam edilmiştir. Rusya İmparatorluğu döneminde Don Kazakları, Ataman unvanı verilecek kişiyi seçimle belirlerdi. Ama aynı zamanda savaşlarda büyük başarı gösterip şan ve şöhret kazanan Kazaklara da Ataman unvanı verilirdi. 

Cevap: Ataman

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts