Tevfik Fikret’in çocuk kitabı

Şermin, Tevfik Fikret’in 1914 yılında çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşan ve aynı yıl yayımlanmış olan kitabı. Ünlü şairin son eseri olan kitap, Türk edebiyatının “ilk eğitsel çocuk kitabı” ve çocuk şiiri alanında Türkçedeki ilk örneklerden biri kabul edilir. Kitapta otuz bir adet şiir yer alır. Şair bu kitaptaki şiirlerde genellikle ahlaklı olmanın, bencillikten kurtulmanın, yoksul ve sakatlara yardım etmenin gereğini aşılamak, çocuklara iş ve sanatı sevdirmek ister. Şermin adlı küçük kıza evde öğretilmesi gerekenler, şiirler yoluyla öğretilmeye çalışılır. Şairin hayal ettiği “yeni çocuk tipi” ortaya çıkarılır. Kitap ismini şairin genç yaşta ölen kız kardeşi Sıdıka Hanım’ın kızı olan yeğeni Şermin’den alır. Kitaptaki şiirler tamamen sekizli hece ölçüsü ile yazılmıştır. Tevfik Fikret’in aruz ölçüsü yerine hece ölçüsü kullandığı tek eserdir. Kitabın ortaya çıkmasında şairin eğitimci dostu Mustafa Satı Bey rol oynamıştır. Satı Bey, Şişli’de açtığı çocuk yuvası için Tevfik Fikret’ten şiir yazmasını istemişti. Kitabın ilk şiiri “İthaf” çocuk yuvalarının önemine dikkat çeker ve bu şiir okulun öğrencilerine ithaf edilir. Kitapta yer alan diğer bazı şiirlerin adları şunlardır: “Şermin’in Elifbe’si”, “Marangoz”, “Umacı”, “Ezan”, “Papatya”, “Arslan”, “Hediye”, “Muhallebim ve Okulum”, “Keman”, “Rüya”, “Ağustos Böceği ile Karınca”, “Hasbıhal”, “Kırık At”, “Bahar Kalfa” “Siyah Bacı”. Eser, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim için hazırlanmış olan 100 Temel Eser Listesi’nde yer alır.  

Cevap: Şermin

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts