Andezitlere yakın ama daha silisli volkanik kayaç

Dasit diğer bir adı dacite, normalde açık renkli ince taneli magmatik bir kayadır . Genellikle porfiritiktir. Dasit lav akışlarında , lav kubbelerinde, penselerde , eşiklerde ve piroklastik döküntülerde bulunur. Genellikle nispeten genç bir okyanus plakasının aşağıda eridiği, batma bölgelerinin üzerindeki kıtasal kabuk üzerinde bulunan bir kaya türüdür . Dasit için genelleştirilmiş bir mineral bileşimi riyolit ve andezit arasındadır . Genellikle andezitten daha fazla kuvars ve riyolitten daha fazla plajiyoklaz içerir . Plajiyoklaz feldspatlar genellikle oligoklaz, andesine veya labradorittir . Dasit, granodioritin ince taneli eşdeğeri olarak kabul edilebilir. Plajiyoklaz birçok dasitte en bol bulunan mineraldir. Dasitte bulunabilecek diğer mineraller arasında kuvars, biyotit , hornblend , ojit ve enstatit bulunur. Çoğunlukla plajiyoklaz ve kuvarsdan oluşan dinazitler genellikle açık renkli, genellikle beyaz ila açık gridir. Bol hornblend ve biyotiti olanlar açık gri ila açık kahverengi olabilir. En koyu dasitler genellikle bol miktarda ojit veya enstatit içerir. 

Cevap: Dasit

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts