Bir alkol türü

Etanol veya tahıl alkolü olarak da adlandırılan etil alkol, genel adıyla alkollere verilen organik bileşiklerdir. Kimyasal formülü C2H5OH olarak bilinen etil alkolün moleküler ağırlığı 46.06844(232) g/mol olarak bilinmektedir. Önemli bir endüstriyel kimyasal olarak kullanılan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer organik kimyasalların sentezinde, otomotiv sektöründe, kozmetik sektöründe ve tıp alanında yaygın olarak tercih edilmektedir. Etil alkol aynı zamanda insanları sarhoş edici içeceklerin yapımında kullanılmaktadır. Etil Alkol üretemi iki ana süreçten oluşmaktadır. Bunlardan ilki karbonhidratların fermantasyonu (alkollü içeceklerin yapımında kullanılan yöntem) diğeri ise etilen hidratasyon işlemidir. Fermantasyon, büyüyen maya hücreleri tarafından karbonhidratların etanole dönüşümünü içermektedir. Endüstriyel alkol üretimi için fermente edilen başlıca hammaddeler pancar ve şeker kamışı gibi şeker mahsulleri ve mısır gibi tahıl mahsüllerini kapsamaktadır. Etilenin hidrasyonu; bir etilen ve buhar karışımının yüksek sıcaklık ve basınçta asidil bir katalizör üzerinden geçirilmesiyle elde edilmektedir. Fermantasyon veya sentez yoluyla üretilen etil alkol, seyreltik bir sulu çözelti halinde elde edilir ve fraksiyonel olarak konsantre edilmelidir. Saf etil alkol hoş bir eterik kokuya ve yakıcı tada sahip yanıcı bir sıvı özelliği taşımaktadır. (kaynama noktası 78.5 derece, 173.3 F) Orta miktarda bir etil alkol kasları gevşeterek beynin önleyici aktivitelerini azaltarak belirgin bir uyarıcı etki üretmektedir. Büyük miktarlarda kullanılması durumunda koordinasyon ve yargıyı bozarak sonunda koma ve ölüme sebep olabilmektedir.  

Etil alkol, monohidrik bir birincil alkol olarak bilinmektedir. Etanol olarak da adlandırılan bu alkol çeşidi -117.3 derece erime noktasına ve 78.5 derece kaynama noktasına sahiptir. Sı ile her oranda karışabilme özelliğine sahip etanol, sadece sudan zorlukla ayrılmaktadır. Öte yandan tamamen su içermeyen etil alkole mutlak etanol denilmektedir. Tüm alkollü içeceklerin aktif bileşeni olarak bilinen etil alkol, aynı zamanda öksürük şuruplarında, toniklerde ve tentür iyot gibi birçok ilaç yapımında iyi bir çözücü olmasından dolayı sıklıkla tercih edilmektedir. Az miktarda saf etanolün tüketilmesi öldürücü olabilmektedir. Etil alkol ilk olarak 1892 yılında karbon zincirinin adı “etan” ve “ol”  bileşimlerinin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkmıştır. Zamanla halk arasında etanol olarak adlandırılan bu bileşim kombinasyonu yüzyıllardır birçok farklı alanda kullanım imkanı doğurmuştur. Metil alkolde tıpkı etil alkol gibi aynı kuralları takip etmektedir. Sonuç olarak tüm etanoller alkol ancak tüm alkoller etanol değildir. Etil alkol: mutfak özleri, uçucu yağlar, tentürler ve konsantreler gibi farklı ürün grupları için güvenli bir şekilde çözücü olarak kullanılabilmektedir. Gıda sınıfında bir dezenfekte olarak kullanılabilen bu bileşen, ekstrakları ve tentürleri kirletebilecek safsızlıkları en aza indirgemektedir. Etil alkol genellikle BHO ve CO2 ekstraksiyonları yapılırken son yıkama işlemi olarak kullanılmaktadır. 

Cevap: Etil

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts