Bir görevin yerine getirilmesi için bir kaç organın birlikte çalışması durumu

Sinerji aynı zamanda ve aynı sonuca ulaşmak için ortaya çıkarılan uyumlu ve ortak güç olarak açıklanmaktadır. Aynı hedef doğrultusunda farklı kişilerin ortak bir çabada bulunması sinerji kavramının bir özetidir. Kişilerin uyumlu çalışması güzel bir sonuca bağlandığında da “sinerji yaratmak” kavramı oluşmaktadır. 

Cevap: Sinerji-Görevdeşlik

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts