Doğa

Doğa, en geniş tanımıyla doğal, fiziksel, maddi dünya ve aslında tüm evrendir. Doğa, fiziksel dünyanın olgusuna ve genel olarak yaşama da işaret edebilir. Doğayı incelemek doğa bilimlerinin kategorisidir. İnsanlar doğanın bir parçası olmasına rağmen, insan aktivitesi genellikle diğer doğal olaylardan ayrı bir alanda yani sosyal bilimler olarak kategorize edilir. Bugün sözcüğün çeşitli kullanımları içinde ‘doğa’, genellikle jeolojiyi ve vahşi yaşamı ifade eder. Doğa, canlı bitki ve hayvanların genel alanına ve bazı durumlarda cansız nesnelerle ilişkili süreçlere, yani belirli türlerin varoluş şekline ve Dünya’nın hava durumu ve jeolojisi gibi kendi uyumlarının değişmesine atıfta bulunabilir. Genellikle “doğal çevre” ya da vahşi doğa (vahşi hayvanlar, kayalar, ormanlar) ve genel olarak insan müdahalesi ile önemli ölçüde değiştirilmemiş ya da insan müdahalesine rağmen devam eden şeyler anlamına gelir. Örneğin, üretilen nesneler ve insan etkileşimi, “insan doğası” veya “doğanın tamamı” olarak nitelendirilmedikçe doğanın bir parçası olarak kabul edilmez. Günümüzde hala bulunabilen bu daha geleneksel doğal kavramı, doğal ve yapay arasında bir ayrım anlamına gelir. Yapay, insan bilinci veya zihni tarafından ortaya çıkarılan şey olarak anlaşılır. Özel bağlama bağlı olarak “doğal” terimi, doğal olmayan veya doğaüstü olanlardan da ayırt edilebilir. 

Cevap: Tabiat

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts