Güney Afrika Cumhuriyetinin para birimi

10 farklı isimli birlikte anılan rand, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin resmi para birimidir. Finans piyasalarında minör dövizler arasında işlem görmesine rağmen, yüksek bir hacme sahiptir. Kısaltması ZAR şeklindedir ve sembolü R olarak gösterilmektedir. ZAR kısaltması, Felemenkçe Zuid – Afrikaanse rand kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir. Ek olarak Namibya, Swaziland ve Lesotho’da da kullanılmaktadır. Zimbabve ise resmi olmayan kullanıcısıdır. Ülkede 11 farklı dil, resmi olarak kabul görmüştür ve bunlar; İngilizce, Afrikaanca, Güney Ndebelece, Güney Sothoca, Kuzey Sothoca, Svatice, Tsongaca, Tswanaca, Vendaca, Xhosaca, Zuluca şeklindedir. Bu farklılık yüzünden rand da değişik şekillerde adlandırılmaktadır. Bu adlandırmalar ise Afrikaanca Suid – Afrikaanse rand, Güney Ndebelece iRanti yeSewula Afrika, Xhosaca iRanti yoMzantsi Afrika, Zuluca iRandi laseNingizimu Afrika, Svatice liRandi laseNingizimu Afrika, Kuzey Sothoca Ranta ya Afrika – Borwa, Güney Sothoca Ranta ya Afrika Borwa, Tswanaca Ranta ya Aforika Borwa, Tsongaca Rhandi ya Afrika Dzonga ve Vedaca Rannda ya Afurika Tshipembe şeklindedir. Alt birimi ise centtir ve 1 randın 100’e bölünmesiyle oluşur. Sembolü ise “c” şeklindedir. Güney Afrika Merkez Bankası tarafından dağıtımı ve kontrolü yapılmaktadır. Rand kullanan ülkelerin kendi paraları bulunmasına karşın, Ortak Parasal Alan kapsamında yasal olarak kullanmayı tercih etmişlerdir. Eski kullanıcılar ise Güney Batı Afrika, Bantustan, Bophuthatswana, Ciskei, Transkei ve Venda’dır. Ülke rand öncesinde pound isimli başka bir para birimi kullanmaktaydı. Buna karşın cumhuriyetin kurulmasından 3 ay önce 14 Şubat 1961 tarihinde Güney Afrika Birliği tanıtılmıştır. Öncesinde de 1956 yılında Desimal Para Sistemi Komisyonu kurulmuş ve pound, şilter, peni isimli paralardan uzaklaşılması için çalışmalar başlatılmıştır. 8 Ağustos 1958 tarihine gelindiğinde komisyon, bu birimlerin kaldırılmasına karar vermiş ve rand benimsenmiştir. 2 rand = 1 pound eşitliği kabul görmüş ve bunun üzerinden düzenlemeler yapılarak, yeni bir para sistemine geçilmiştir. Hükümet randı halka tanıtmak için “Daan Desimaal” (Rand-cent Adam) isimli bir maskot oluşturmuştur. Halkı bilgilendirmek için bir radyo cıngılı kullanılmıştır. 

Cevap: Rand

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts