Muska

Muska, bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan veya üstte taşınan yazılı kağıt. Genellikle olası bir hastalıktan korunmak amacıyla veya tedavi için taşınır. Çoğunlukla üçgen biçimindedir. Deri, meşin, gümüş ve altın kılıflar içine konarak boyuna asılır ya da kola takılır. Dört köşeli olan ve hamaylı (hamail) adıyla bilinen türü bütün İslam dünyasında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Müslümanlar’da muskalara sure, ayet, hadis veya bir dua yahut da Allah’ın isimleri yazılabilir. Bunun dışında meleklerin, peygamberlerin, hatta efsanevi kişilerin adları ve anlaşılmaz tılsımlı sözler, simgeler, yıldız işaretleri, rakamlar, işaretler, insan ve hayvan resimleri ile garip harf şekilleri dahi yazılıp çizilmiştir. 

Cevap: Hamail-Tılsım

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts