Ticaret senetlerinin üzerine yazılan kefillik

Aval, üçüncü kişinin ya da poliçede imzası bulunanlardan birinin müteselsil sorumluluk hükümlerine göre senet bedelini üstlenmesi. Aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde düzenlenmiştir. Aval kambiyo senetlerine özgü bir tür müteselsil kefalettir. Bir başka tanıma göre Aval, poliçede bedelin tamamen veya kısmen teminat altına alınmasıdır. Aval veren kişiye de avalist denir. Bu teminat üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir. Diğer bir deyişle, Poliçede aval veren kişinin ismi olsa da olmasa da aval verebilir. 

Cevap: Aval

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts