Yoksullara yiyecek dağıtan hayır kurumu

İmaret veya imarethane eskiden yoksullara ve medrese öğrencilerine yemek verilen yer demektir. Osmanlı Türkçesinde genel anlamda cami, mescit, medrese gibi yapılar topluluğunu da kapsayan imaret kelimesi, öğrenci ve yoksullara yiyecek dağıtmak işlevini gören aş haneleri de etmek için kullanılmıştır. 

Cevap: İmaret

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts