Bir orkestra eserinde bölümlerinin bütününü içine alan nota defteri

Partisyon orkestra, oda müziği topluluğu, koro, bando gibi topluluklar için yazılan eserlerin bir bütün halinde görülmesini sağlayan notadır. Alt alta sıralanmış dizekler üzerine yazılıdır. Her dizeğe, tek bir çalgının ya da çalgı grubunun seslendireceği müzik yazılır. Böylece, çalmakta olan her grubun aynı anda ne çaldığı görülebilir. Orkestra şefleri ya da müziği yöneten kişi bu nota sayesinde müziğin sorunsuz ve düzenli bir biçimde seslendirilmesini sağlar. Aynı zamanda bu tür eserler incelenirken de eserin partisyonuna bakılır. Tek bir çalgının veya aynı çalgıyı çalan bir grubun notasına da parti denir. Örneğin:Flüt partisi ya da birinci keman partisi gibi. 

Cevap: Partisyon

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts