Birinci Dünya Savaşında, savaşa toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmada doğan bir sanat akımı

Dadaizm, savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı başkaldırmadan doğan bir sanat akımıdır. Edebiyatta ise 1916’da dil ve estetik kurallarını tanımayan, kelimelerin anlamlarına önem vermeyen, anlatım tarzı olarak olabildiğince çağrışımlara dayanan bir yöntem izleyen bir akım.  20’nci yüzyılın ilk çeyreğinde Tristan Tzara adlı bir gencin öncülüğünde bir grup şair tarafından kurulan akımda genç şairler kendilerine Fransızcada ‘oyuncak tahta at’ manasına gelen ‘dada’ sözcüğünü akımlarının ismi olarak seçmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir akım olduğu için dönemin kasvetini, depresifliğini, karamsarlığını eserlerine yansıtmışlardır. Ancak sadece 6 yıl varlık gösterebilmiş ve 1922’de etkilerini kaybetmişlerdir. Dadaizmin temsilcileri olarak Tristan Tzara, Jean Arp, Richard Hülsenbeck, Emmy Hennings ve Marcel Janco gibi isimleri sayılabilir. Dadaizmin özellikleri arasında şunları saymak mümkündür: Dadaizmde bir kuşağın ümitsizliği ve isyanı vardır. Her şeye kuşkuyla bakarlar. Çevrelerindeki hiçbir şeyin doğruluğuna inanmazlar. Dadaistler aklın değerinin olmadığına inanırlar. İnsanları şaşırtmak isteyen akımda alışılmış estetik anlayışa karşı çıkmak isterler ve dil, biçim gibi kaygılar taşımazlar. Onlara göre estetiğin bir değeri yoktur. 

Cevap: Dadacılık 

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts