Birinin olanca malı, varı yoğu

Mamelek, kişilerin sahip veyahut yükümlü oldukları para ile ölçme imkanı olunan mal, hak ve borçlarının tamamına denir. Mal varlığı olarak da bilinen mamelek haklar ve borçlardan oluşur. Mamelek hakkındaki düzenlemeler Medeni Hukuk hükümleri çerçevesinde yer alır. Mamelekin değeri mevcuttan borçlar düşüldükten sonra kalan miras ile belirlenir. Kalan miras sadece borçta olabilmektedir. Kişi özel bir mamekten tasarruf hakkını kullanabildiği gibi bir başka kimsenin çeşitli sebeplerden mamelekine sahip olan kişi o mal varlığının borçlarından da sorumlu olur. Türk Hukuku kapsamında mamelek ile ilgili ve devriyle alakala konular ön gördüğü hükümler kapsamında ayrı ayrı düzenlenmektedir. 

Cevap: Mamelek

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts