Dönence

Güneş ışınlarının yılda iki kez yer yuvarına dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşleğin 23 derece 27 dakika kuzey ve güneyinden geçen çemberlerin her biri. 

Cevap: Medar

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts