Kemik bilim

Kemik bilim veya Osteoloji kemikler hakkında olan bilimsel çalışmadır. Anatomi’nin alt dalı olan kemik bilim kemikler, iskelet ögeleri, diş, morfoloji, işlev, hastalık, patoloji, kemikleşme süreci (kıkırdaklı yapılardan itibaren), kemiklerin direnci ve sertliği (biyofizik), gibi konularda detaylı çalışır. Genellikle bilim adamları tarafından insan cesetleri üzerinde biyokültürel bağlamda yaş, ölüm, cinsiyet, gelişme ve olgunlaşma konularında araştırma yaparak cesedin kimliğinin belirlenmesinde kullanılır. Adli tıp, Biyolojik antropoloji ve arkeoloji alanında sıklıkla kullanılır. 

Cevap: Osteoloji

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts