Müstahkem yer

Müstahkem mevki (Mevki-i müstahkem) Etrafına kale, siper gibi savunma unsurları inşa edilerek sağlamlaştırılmış yer anlamına gelir. Askeri terim olarak savunma tesislerini kapsayan bölge anlamında kullanılır. 

Cevap: Or

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts