Antalya’nın ilçesi

İbradi, Antalya iline bağlı bir ilçedir. İlçenin adının Arapça ”ibrad” yani “soğuk yer” manasındaki sözcükten geldiği düşünülür. Yöre insanı Yörük’tür. Oğuzların Salur boyundan, Teke Türkmenlerinin çoğunlukla yaşadığı bir bölgedir. Afşar, İğdir ve Selçuklulardan dolayı Kınık boyları da hakimdir. Öz Türkçenin kullanımı çok yaygındır, Akseki – İbradı havzasında konuşulan Öz Türkçe hala kendini korumaktadır. Yöre halkı, Orta Asya’ya ait adetleri hala korur. Oğlak, keçi, çebiç, teke fazlasıyla tüketilir. Psidya sınırları içinde yer alan İbradı’nın kuruluş tarihi tam olarak bilinmiyor. Ancak, İbradı ve çevresinde bulunan kalıntılardan Roma devrine uzandığı tahmin ediliyor Örneğin,…

Devamını oku

Yol yapımında kullanılan bir alet

Topoğrafyada noktaların arazide ölçme esnasında geçici olarak işaretlenmesinde yere dik tutulan, boyalı, ucu sivri ağaç veya çelik işaret kazığına jalon adı verilir. Bir çeşit bellekleme düzeneğidir. Veted de denilmektedir. Zemine dik çıkmak için kullanılan çeşitli boylarda ve 50 cm aralıklarla kırmızı beyaz çizgileri olan ince uzun araç. Cevap: Jalon Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Yoğurt ve yumurta yemeği

Çılbır, kaynayan su da yumurta pişirme yöntemidir. Aynı zamanda yoğurtlu yumurta da denir. Çılbır, yumurta ve yoğurdun birleşiminden oluşan pratik bir yemektir. İster kahvaltı öğünü ister akşam yemeği kurtarıcısı olarak tüketebileceğiniz oldukça lezzetli ve de doyurucu bir tariftir. Bu tarifi hazırlamak için toplamda 8 dakika gerekmektedir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 3 dakikası da pişirme süresidir.  Cevap: Çılbır Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku

Yorum

Kuran-ı Kerim’in insanlar tarafından anlaşılması anlamına gelen tefsir usulü, ulumu’l Kur’an kelimesi ile aynı anlamı içermektedir. Gelişmiş bir bilim içerisinde yer alan tefsir usulü, Türkçeye Arapçadan kazandırılmıştır. Metot, esas, ilke ve yöntem anlamlarına gelen tefsir usulü, Kuran-ı Kerim’i anlamak için kullanılan bütün yöntemleri içermektedir.  Cevap: Tefsir Diğer Sorular ve Cevaplar

Devamını oku