Ticaret gemilerinde tayfaların başı

Lostromo, ticaret gemilerinde tayfaların yönetiminden ve güverte araçlarının bakımından sorumlu görevli, baş tayfa, reis. Gemilerde güverte lostromosuna reis diye hitap edilir. 

Cevap: Lostromo

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts