Yorum

Kuran-ı Kerim’in insanlar tarafından anlaşılması anlamına gelen tefsir usulü, ulumu’l Kur’an kelimesi ile aynı anlamı içermektedir. Gelişmiş bir bilim içerisinde yer alan tefsir usulü, Türkçeye Arapçadan kazandırılmıştır. Metot, esas, ilke ve yöntem anlamlarına gelen tefsir usulü, Kuran-ı Kerim’i anlamak için kullanılan bütün yöntemleri içermektedir. 

Cevap: Tefsir

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts