Bir yerdeki nemlilik derecesini durağan durumunda bulunduran alet, higrostat

Higrostat (Nem Ölçer); elektrik panolarında kullanılan ve panolarda oluşan bağıl nemi ölçerek devre elemanlarına zarar vermesini engelleyen bir sistem elemanıdır. Higrostat (Nem Ölçer) devre içinde, pano termostatları ve pano ısıtıcıları ile beraber çalışarak, pano içindeki nemin düzeyi ısıtmak veya soğutmak yolu ile dengeler. Çalışma mantığı gayet basittir. Elektronik bir cihaz olan Higrostat, sistem içindeki bağıl nem oranını ölçerek, önceden ayarlanmış sınırların dışına çıkıldığında sistemi uyararak, sistemin çalışmasını sağlar. Higrostat sisteme sinyal vererek termostatların çalışmasını sağlar. Çalışan termostatlar sistemi dengede tutmayı sağlar. 

Cevap: Nem denetir

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts