Müzekker

Eril (♂), canlı, sperm üreten fizyolojik bir biyolojik cinsiyet. Her sperm hücresi döllenme işlemi sırasında daha büyük bir dişi gameti (yumurta hücresi) ile kaynaşabilir. Bir erilin cinsel yolla üremeyi gerçekleştirmesi için dişiye ait en az bir yumurta hücresine ulaşması gerekir, fakat bazı canlılar eşeyli üreyebildikleri gibi eşeysiz olarak da üreyebilir. Eril insanların (erkeklerin) da içinde bulunduğu birçok eril memeli türünde Y kromozomu bulunur; bu kromozom eril üreme organlarının gelişmesi için gerekli olan daha fazla miktarda testosteronun üretilmesini sağlar. Türlerin tamamı tek bir ortak biyolojik cinsiyet belirleme sistemini kullanmaz. İnsanlar da dahil birçok hayvan türünde cinsiyetler genetik olarak belirlense de bazı türlerde sosyal, çevresel veya diğer etmenler de bu belirlemede etkili olabilir. Örneğin, Cymothoa exigua çevredeki mevcut dişi sayısına bağlı olarak cinsiyet değiştirir. Eril cinsiyeti temsil etmek için yaygın olarak kullanılan simge Mars simgesidir, ♂ (Unicode: U+2642 Alt codes: Alt+11)—içinde kuzeydoğuyu gösteren bir okun bulunduğu bir çember. Bu simge Mars’ın gezegen simgesi ile özdeştir. Cinsiyet belirtmek için ilk olarak 1751’de Carolus Linnaeus tarafından kullanılmıştır. Simge sıklıkla, Roma tanrısı Mars’ın kalkan ve mızrağının bir temsili gösterimi olarak anılmaktadır. Ancak Stearn’e göre, tüm tarihsel kanıtlar Thouros gezegeninin Yunancadaki adının kısaltması olan θρ den türediğini desteklemektedir. 

Cevap: Eril

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts