Ticaretle uğraşan kimse, tacir

Tüccar ya da tacir, başkası tarafından üretilen malların ticaretini yapan kimse. Tarih boyunca tüccar kavramı her toplumda farklı şekillerde anlaşıla gelmiştir. Antik Yunanistan ve Roma’da zenginliğe ulaşabilmelerine karşın yüksek bir toplumsal statüye erişemeyen tüccarlar, Orta Doğu’da ise yüksek zümre arasında yer almaktaydı. Çağdaş dünyada iş insanı olmak ile eş anlamlı hale gelen bu meslek, sermaye birikimine dayanan kapitalist ekonominin temel taşlarından biridir. 

Cevap: Tüccar

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts