Bir tür elektronik oyun aracı

Birtakım elektrik düğmeleriyle komuta edilen çubukların metal bilyeleri futbol topu gibi savurması ve bilyelerin değdikleri yüzeylerde ve girdikleri deliklerde belli sayıların kazanılmasına dayanan jetonla çalışan oyun makinesi, pinball. Makinenin kural dışı olarak elle sarsılması (yani tilt edilmesi) durumunda “TİLT” lambasının yanıp oynama hakkının yitirilmesinden ötürü bu adla da anılır. 

Cevap: Tilt

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts